خواهر و برادر

نام مشاور : سرکار خانم فیض آبادی

پرسش

سلام،خداقوت،من دو پسر ۵و۱۱ ساله دارم،اینها خیلی باهم دعوا میکنن یعنی بازی هم می کنن ولی بیشتر دعوا می کنن و خیلی عصبانی میشم و نمیدونم چه کاری انجام بدم؟

توصیف مسئله

شما می خواهید راهکارهایی جهت کمتر شدن دعواهای میان فرزندان ۵ و ۱۱ساله تان دریافت کنید.

ریشه

  1. چالش میان خواهر و برادرها چالشی است که در بسیاری از خانواده ها وجود دارد و بسیاری از خانواده ها درگیر آن هستند.
  2. ویژگی های شخصیتی کودکان زیر هفت سال و بالای هفت سال باهم متفاوت است و معمولا برای ارتباط باهم نیاز به تسهیل دارند.
  3. گاهی والدین با طرفداری کردن از یک فرزند، باعث می شوند که کودکان شان بیشتر باهم دچار چالش شوند.

راهکار ها

  1. چالش بین فرزندان طبیعی است و بسیاری از خانواده های دو فرزندی به بالا دچار این چالش هستند.
  2. تعامل و دعواهای بین فرزندان باعث رشد آنها می شود، خوب است در زمان هایی که دچار چالش می شوند طرفداری هیچکدام را نکنید و سعی کنید با صحبت میان آن ها تسهیلگری کنید. به طور مثال در هنگام بعضی چالش ها که اصلا منظور یکدیگر را متوجه نمی شوند، میتوانید بگویید فکر میکنم برادرت این بازی را به این شکل دوست نداره و میخواهد شکل دیگری باشد، درسته؟
  3. مطالعه ی کتاب خواهر و برادرهای سازگار می تواند برای ارتباط موثر به شما کمک کند.
  4. بازی های خانوادگی را انتخاب کنید که مناسب هر دو رده ی سنی میتواند باشد و سعی کنید هفته ای یک یا دو مرتبه این بازی ها را اجرا کنید، بازی های خانوادگی صمیمیت را در خانواده بیشتر می کند، بازی هایی مانند دنبال بازی، گرگم به هوا، وسطی……
  5. در بحث های بین دو نفر تا حد ممکن وارد نشوید و بگذارید خودشان چالش های بینشان را حل کنند. این چالش ها به رشد اجتماعی فرزندانتان کمک خواهد کرد.
  6. فقط در صورتی که هنگام دعوا به هم آسیب میرسانند ازهم جدایشان کنید.
  7. کودک بزرگترتان هم هنوز یک کودک است و نیاز های خود را دارد بنابراین به فرزند ۱۱ ساله تان نگویید که تو بزرگتری باید کوتاه بیای و همیشه او را از دعوا منع نکنید. اینکار او را آسیب پذیر میکند، هردو فرزندتان نیاز دارند که از خود دفاع کردن را یاد بگیرند.
بخوانید  ترس از تاریکی