رفتارهای خاص کودک

مشاور: زهرا شاه حسینی

پرسش:

پسرم دو سال ونیمشه ویک برادر یازده ساله داره ؛ حدود دو سه هفته ایست که لب پایینش رو حالت گاز گرفتن میگیره و رها هم نمیکنه شده عادتش گاهی هم میمکه، گاهی بازوی منم میگیره تو دستش ؛ قبل از این هم گاهی بازوم رو می‌گرفت ومیمکید. لطفا راهنمایی کنید چه کنیم برا ترک این عادت ونیز روش از دستشویی گرفتن رو بفرمایید.
(ضمنا از شیر گرفتن بچه دو سالگی انجام شد در یک پروسه یک ماهه)

بخوانید  سوال 788