لجبازی و پرخاشگری

نام مشاور : سرکار خانم حبیب پور

پرسش

من یک پسر ۸ ساله دارم. موقع عصبانیت چی کارکنم ؟ موقعی که برای کاری اجازه می گیره من بهش میگم نه ولی بعد کار خودش انجام میده ؟
اگر تو جمع شروع کنه به لجبازی چی کار کنیم؟
اگر به بزرگ تر بی احترامی کنه باید براش محرومیت بذارم؟

توصیف مسئله

با پسر ۸ ساله ای که لجبازی میکند و بدون اجازه کار خودش را میکند، چه باید کرد؟

ریشه

 1. لجبازی و حرف نشنوی فرزندتان ممکن است ریشه در قوانین زیاد شما در خانه یا آداب دانی شما داشته باشد. همچنین ممکن است ریشه در میزان امر و نهی شما درباره ی موضوعات مختلف داشته باشد.
 2.  بچه هایی که روزانه با حجم زیادی از محدودیت ها، روبه رو می شوند، به وضوح به دام لجبازی و پرخاشگری می افتند. در واقع، فرزند شما در سنین پایین تر، خواسته های منطقی کودکانه ای داشته که احیانا به آن ها توجه نشده و یا با امر و نهی در آن زمینه مواجه شده است. به همین خاطر، به دلیل برآورده نشدن آن نیازهای ضروری، این گونه رفتارها در او بروز پیدا کرده است.
 3. کودکان به راه های مختلفی سعی می کنند توجه اطرافیان را به خود جلب کنند. خیلی اوقات کودک از این که در مرکز توجه قرار بگیرد لذت می برد حتی اگر به قیمت دعوا شدن از سوی اطرافیانش باشد.

راهکارها

 1. سعی کنید میزان امر و نهی خود را در طول روز کاهش دهید و سعی کنید روی بهبود کیفیت روابط خود زمان بگذارید.
 2. برای بهبود روابط خود با او در طول روز زمانی را برای بازی بگذارید.
 3. میزان توجه شما باید نسبت به او بیشتر شود از این نظر که درباره ی موضوعات مختلف با او صحبت کنید یا او را در طول روز در آغوش بگیرید.
 4. برای اینکه بتوانید پسرتان را با خودتان همراه تر کنید باید سعی کنید در مرحله ی اول او را درک کنید و به ناراحتی و مسئله او با همراهی خودش رسیدگی کنید و به راهکاری برسید. و تا می توانید از نصیحت کلامی کم کنید.
 5. به صورت آزمایشی، یک هفته روی نحوه رفتار و گفتار خود با فرزندتان دقت نمایید و زمان هایی که او را به کاری امر یا از کاری باز می دارید، دلیل آن را با خود مرور کنید. متوجه خواهید شد که در اکثر مواقع، می توانستید به او امر و نهی نکنید. بعد از یک هفته، رفتار او را دوباره ارزیابی کنید.
 6. به همراه فرزندتان لیستی از نیازهای او تهیه کنید. صرف نوشتن این لیست، حتی اگر همه آنها برآورده نشود، به او اعتماد به نفس می دهد. و به دلیل همراهی شما با او، از میزان لجبازی هایش کم می شود.
 7. رفت و امد با خانواده های که داری فرزند همسن و سال خود کودک است، در برنامه های خود قرار دهید.
 8. می توانید کار های مورد علاقه پسرتان را باهم انجام دهید و از روش های گوناگون به فرزندتان محبت کنید .
بخوانید  خیلی کمرو هست حتی سلام هم نمی کنه