گریه کودک

مشاور: محدثه میرزاجعفر

پرسش:

دختر دو ساله ام بسیار گریه می کند و گریه هاش  طولانی مثلا هر بار دو ساعت است. نمی دونم باید چی کار کنم؟!

توصیف:

شما نگران گریه های بی وقفه کودکتان هستید.

ریشه:

هنگام مشاهده ی گریه های بی وقفه کودک، در قدم اول جستجو کرد چه اتفاقی جدیدا در خانواده افتاده است؟ طبق صحبت های شما تنش های مالی که اخیرا در خانواده شما به وجود آمده، ریشه پررنگ این ماجراست. او در واقع از این که شما و پدرش ناراحت هستید نگران شده و این نگرانی را در قالب گریه های شدید بروز می دهد.

راهکارها:

1. هنگامی که شروع به گریه میکند، از جملات زیر استفاده نکنید: چرا گریه میکنی؟ بس کن، سرمون درد گرفت. ناراحت میشیم از گریه هات و… .

2.در عوض، هنگامی که شروع به گریه می کند از او سوال بپرسید و به او پیشنهاد بدهید. مثلا: مامان الان که داری گریه می کنی، میخوای بریم پارک یا باهم کیک بپزیم؟ میخوای خاله بازی کنیم؟ یا بپر بپر.

3.تلاش کنید تا جای ممکن ناراحتی خود را کلامی و رفتاری به او بروز ندهید. در عوض باهم بازی های دسته جمعی کنید و مدام خوشحالی خود را ابراز کنید. مثلا پاهایتان را بهم ببندین و بدوید، دست هایتان روی هم بگذارید و شعر بخوانید.

4.چون تایم کاری پدر طولانی است از او بخواهید در طول روز تماس بگیرد یا ویس بفرستند و مثلا نقشه یک گنج(ابزار فعالیت) را به شما و دخترتان بگوید.باهم آن را پیدا کنید و بازی کنید و شب به پدر نشان دهید.

بخوانید  سوال 578