روز دانش آموز چه روزی هست؟

روزی ست که چند ماه مانده به انقلاب عده ای دانش آموز مدرسه ها را تعطیل کرده و به نشانه اعتراض به سمت دانشگاه تهران حرکت می کنند. آنجا جمع شده و با دیدن سربازان بازهم به اعتراض ادامه می دهند. تیراندازی شده و تعدادی زیادی شهید و مجروح می شوند.
خیلی از مدرسه ها این روز را گرامی میدارند و تمام کشور اعتقاد دارند این روز، روز دانش آموز هاست.

الان بعد از گذشت این همه سال به چه کسی دانش آموز می گوییم؟
به کسی که فقط درس بخواند!
به کسی که نمره هایش بالاتر باشد!
به کسی که سرش بیشتر به کار خودش باشد!
به کسی که کار و تجربه ی جدی کنار کار نداشته باشد!
به کسی که اصلا اطلاعات درستی از وضعیت کشور و دنیا نداشته باشد!

چه شده که در این سال ها مفهوم دانش آموز بودن آنقدر تغییر کرده و محدود به درس و مدرسه شده؟

به نظر شما دانش آموز واقعی کیست؟

امسال خانواده های چمرانی در کنارهم در راهپیمایی روز 13 آبان شرکت کردند و همراهی خود را با انقلاب نشان دادند.