مهد کودک آنلاین (مجازی) ویژه کودکان 4 و 5 سال

خانواده بزرگ شهید چمران مهد کودک آنلاین چمرانی ها ویژه کودکان 4 و 5 سال
  •  ۳ روز در هفته به صورت مجازی و آنلاین برگزاری می شود. هر روز یک ساعت در فضای اسکایپ همراه بچه ها هستیم.
  • بچه ها به گروه های ۵ نفری تقسیم می شوند.
  • هر گروه یک مربی دارد و معاون آموزشی حسینیه کودک شهید چمران، روی روند فعالیت تمامی گروه ها نظارت می کند.

دیگه چه برنامه هایی داریم؟

  • تماس های تلفنی فردی ماهانه با مربی
  • یک کارگاه آموزشی برای افزایش دانش و مهارت های والدگری برای خانواده ها
  • پرسش و پاسخ از محتوای کارگاه، روز بعد از مربیان
  • یک جلسه جمع بندی از مشاهدات مربی در طول کلاس ها، در پایان دوره به صورت تلفنی با مادر

خانواده بزرگ شهید چمران مهد کودک آنلاین چمرانی ها ویژه کودکان 4 و 5 سال

رده سنی

4 ساله ها یعنی:
متولدین زمستان 95 و بهار، تابستان و پاییز 96

5 ساله ها یعنی:
متولدین زمستان 94 و بهار، تابستان و پاییز 95

زمان برگزاری کلاس ها

3 روز در هفته

یک ساعت

در 3 گروه زمانی متفاوت طبق جدول زیر

هزینه ی مهد مجازی

24 جلسه + همراه با بسته ابزار:

1 ملیون و 800 هزار تومان

ساعت و زمان بندی کلاس ها
گروه اولگروه دومگروه سوم
ساعت 15 الی 16ساعت 8 تا 9ساعت 15 الی 16
شنبه، دوشنبه، چهارشنبهیکشنبه، سه شنبه، چهارشنبهیکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه