کارگاه آرد و خمیر

می گویند :دست مغز دوم است ، باید حرکت کند تا مغز رشد کند؛ آردبازی جزء فعالیت های دست ورزی محسوب می شود. در این بازی با تحریک حس لامسه، سیستم عصبی مغز عملکرد بهتری خواهد داشت.

آردبازی سبب پرورش خلاقیت، تقویت سیستم اعصاب، پرورش و تقویت عضلات درشت (دستها و پاها) و عضلات ریز (انگشتان) و پرورش قدرت تجسم فضایی و هندسی می شود. همچنین به درک مفاهیمی مانند نرم، سفت، سبک، سنگین، گرم، سرد و … کمک زیادی می کند.

تقویت هماهنگی چشم و دست از دیگر نتایج مفید آردبازی است.

در ابتدای کارگاه با بچه ها عمو زنجیرباف بازی کردیم و نقش حیوانات مختلف را بازی کردیم تا به مورچه رسیدیم ؛ بعد به بچه ها گفتیم همه با هم مورچه کوچولو می شیم و می ریم دنبال غذا و کیسه های آرد رو پیدا می کنیم و میاریم خونه و تصمیم می گیریم  با اون ها بازی کنیم.

بچه ها آرد ها را روی سطوح مختلف می ریختند و بعد کامیون های پلاستیکی خود را روی آن حرکت می دادند.

خاله ها آرد رو الک کردند و برای بچه ها بارون پودری درست  کردند.

در این کارگاه بچه ها با استفاده از آب و آرد خمیر درست کردند و بعد با خمیر غذا درست کردند.