اگه موبایل ندم بهش جیغ می زنه!

برای ترک گوشی بچه ی دوساله چیکار کنم؟

دوست نداره بره مهد یا کلاس بازی کنه، همش می خواد پویا ببینه

پسرم دوست داره صبح تا شب تلویزیون ببینه

دوست داره مثل کارتن ها دایناسور بشه!

دیدن فیلم و کارتن برای بچه های بالای هفت سال