انگیزه ای برای انجام تکالیفش نداره.

همیشه گریه می کنه برای خرید اسباب بازی جدید

چطور بچه ها رو به سمت استعدادهاشون سوق بدیم؟

دیوانه وار تیم های فوتبالی رو دوست داره و دنبال می کنه!

اگه موبایل ندم بهش جیغ می زنه!

دوست داره همه ی وسایل رو جمع کنه یکجا

برای ترک گوشی بچه ی دوساله چیکار کنم؟

تشویق ستاره ای برای بالای هفت سال خوبه؟