قصه گویی به مناسبت دهه فجر برای کودکان

قصه گویی عمو اعلایی به مناسبت محرم

قصه گویی عمو اعلایی به مناسبت ولادت پیامبر (ص)

تدبر در سوره ی شعرا برای کودکان و نوجوانان

تدبر در سوره ی انشراح برای دانش آموزان

تدبر درسوره ناس و فلق برای کودکان با قصه

لایو تدبر در سوره ی عصر برای کودکان

تدبر در سوره تین برای کودکان و نوجوانان

تدبر در سوره مسد برای کودکان