توجه

مهد مجازی ، 4 و 5 ساله ها فقط برای متولدین زمستان سال 94 ، متولدین سال 95 و متولدین بهار و تابستان و پاییز سال 96 می باشد .

بخوانید  پیش ثبت نام چهارساله های حسینیه کودک 1401 - 1402