وابستگی شیرخوار

مشاور: زهرا مرزانی

پرسش:

فرزندم 21 ماه دارم که وابستگی شدیدی به من وشیردارد.نق می زند و بهانه میگیرد. چطور با او رفتار کنم؟

توصیف:

نگرانی شما از وابستگی بیش از حد فرزندتان به شما و شیر خوردن است.

ریشه:

بچه هایی که وابستگی را به این شکل نشان می‌دهند معمولا به دلیل عدم توجه لازم و مورد نیاز کودک است و معلوم است توجه کافی به او نشده که او به این شکل این موضوع را نشان می‌دهد، از طرفی چون سن فرزند شما خیلی پایین است انتظار استقلال او و مستقل شدن کامل او از شما انتظار درستی نیست.

راهکار:

1.باید موارد توجه خودتون را به او بیشتر کنید، که مصادیق این توجه گذاشتن زمان کافی برای بازی کردن با اوست.

2.به جای امر و نهی مستقیم سعی کنید حواسش را پرت کنید یا پیشنهاد جایگزین ارائه دهید، مثلا وقتی بغل شما بیاید تا شیر بخورد او را در آغوش بگیرید بچرخانید و با او بازی کنید، او را قلقک دهید و …

3.زمان یک تا دو ساعت را در طول روز برای بازی کردن با فرزندتان اختصاص دهید، تا به نیاز حضور خودتان کنار او پاسخ دهید: (بازی هایی مثل آب بازی، رنگ بازی و …)

بخوانید  جدیدا ناخن می خوره و لبش رو می کنه