تذکر دادن

مشاور: مهدیه جعفریان

پرسش:

می خواستم بپرسم برای بچه‌های بالای ۷ سال عادت دادن و تذکر دادن در مورد مسائل روزانه مثل صبحانه خوردن به عزت نفسشان آسیب نمی‌ رساند؟

توصیف:

آیا تذکر دادن در مورد مسائل روزمره به عزت نفس بچه های بالای ۷ سال آسیب می رساند ؟

ریشه:

۱_ ممکن است والدین یادآوری همراه با سرزنش داشته باشند که تاثیرگذاری بسیار کمی دارد و باعث خدشه دار شدن عزت نفس کودک می‌شود.
۲_ گاهی وقت ها امر و نهی، هدایت گری و حمایت زیاد والدین از روی مهربانی و دلسوزی، باعث می شود کودک نیاز به یادآوری های مکرر داشته باشد، مسئولیت کارهایش را نپذیرد و در آینده فرد مسئولیت‌‌پذیری نباشد.
۳_ بچه‌های بالای هفت سال بخاطر حس استقلال طلبی‌شان دوست دارند که برخی کارها را خودشان انجام دهند، تذکر زیاد باعث خدشه دار شدن حس استقلال آنها می‌شود‌.

راهکارها:

1.فرزند شما نسبت به بدن و احساساتش شناخت کامل دارد! پس از حساسیت‌های تان کم کرده و به او تذکر ندهید.

2.بهتر است برای شروع ساعت مشخصی برای صبحانه ناهار و شام قرار بدهید اگر فرزند شما در این ساعت ساعت حاضر به خوردن غذا نبود سفره را جمع کنید و اجازه بدهید خودش وعده غذایی اش آماده کند.

3.در مورد مسائل مختلف سعی کنید قوانینی را تنظیم کنید که عملی و قابل اجرا باشد. این قوانین باید متناسب سن و جنسیت کودک باشد. در قانون گذاری باید توانایی ها و ویژگی های کودک را در نظر بگیرید.

4.بهتر است شما مقداری خودتان را عقب بکشید. حمایت‌هایتات را کم کنید و مسئولیت هایش را بر عهده خودش بگذارید.

بخوانید  سوال 330

5.بهتر است برای شروع مسئولیت‌هایی را به فرزندتان بدهید که علاقه بیشتری به آن نشان می‌دهد. وقتی مسئولیت را به او دادید سعی کنید تذکری در این مورد به او ندهید و اجازه بدهید همه مسئولیت کار را خودش بپذیرد. این مسئله باعث می‌شود که کودک شما احساس کند که او و مسئولیتش برای شما جدی هستند. مثلاً وقتی وظیفه نان خریدن را به پسرتان می دهید، بهتر است در مورد بردن پلاستیک یا وسیله‌ای که نان را در آن می گذارد به او تذکری ندهید و اجازه بدهید خودش این کار را انجام بدهد.

6.کارگاه عزت نفس مطالب مفیدی در مورد این موضوع و موضوعات مرتبط با عزت نفس به شما می دهد.
https://kachi.chamraniha.com/product/workshop-ezatnafs/