تشویق در دبستان

مشاور: زهرا مرزانی

پرسش:

لطفادرمورد تشویق در مدارس ابتدایی توضیح بدهید وبعضی از معلمان ازشیوه ستاره دادن یا اینکه عکس بچه ها را در مدرسه بعنوان دانش اموز زرنگ معرفی کنند درست است؟وبچه هایی که ضعیفننداین روش تشویق ایا برای انات مخربه یا اثر گذار؟

توصیف:

شیوه ی تشویق بچه های بالای هفت سال به چه صورتی باشد و چقدر از این روش های تشویق حاضر درست است؟

ریشه:

1.عدم وجود یک سیستم درست تشویق و تنبیه در مدارس ریشه ی این مسئله است.
2. تشویق و تنبیه فیزیکی و جایزه دادن و … باعث ایجاد انگیزه بیرونی موقت می‌شود. در بالای هفت سال اعلام بازخورد دادن به بچه ها باید وجود داشته باشد. فقط سیستم تشویق و تنبیه نباید شرطی سازی را در بچه ها تقویت کند. شیوه ستاره دادن در مدارس رایج شرطی سازی را در بچه ها تقویت می کند.

راهکارها:

1.تشویق باید کمتر مقایسه ای بین بچه ها باشد بیشتر باید مقایسه ی کار خودشان با خودشان باشد.

2.تشویق ها اغلب به صورت کلامی و توصیفی از کارشان باشد: (مثل اینکه چقدر خوب تونستی دور کاغذت رو قیچی کنی

3.یک روش دیگر بازخورد دادن به بچه ها در این سن بعد از انجام یک کار درست این است که مسئولیت یا کار سخت تری به آنها واگذار کنیم(مثل مسئولیت آموزش دادن به بچه های دیگر- مسئولیت خواندن کتاب بزرگتر یا

بخوانید  سوال 338