زمان از پوشک گرفتن

مشاور: زهرا مهدیان

پرسش:

یک سوال دیگه که داشتم در رابطه با ازپوشک گرفتن پسرم هست. در رابطه با ادرار خیلی جواب گرفتم و تونستم بهش یاد بدم ولی ترس شدیدی از باعرض معذرت مدفوع داره.‌ من مدتی که تلاش در رفع ترس کردم بهش میگفتم(بامعذرت) پی پی خوبه باهاش بای بای میکنیم یا وقتی با اول در دستشویی کارش روکرد تشویق کردم و عادی برخورد کردم. بارهای بعدی خودش را نگه می‌داشت و به خودش می‌پیچید ولی مدفوع نمیکرد‌.من در دستشویی کتاب شعر میخوندم و هواسش رو پرت میکردم که کارشو بکنه وقتی میکرد جایزه های خوب می‌دادیم بهش. ولی باز نگه می‌داشت. ومن باتوجه به این قضایا و کم کردن وزن و استرس این قضیه رو تعویق انداختم تابزرگتربشه.
آیا این کارم درسته یا بعدا سخت‌تر میشه؟چه راه حلی پیشنهاد میکنید

توصیف:

زمان مناسب برای از پوشک گرفتن کی است؟

ریشه:

1. بهترین سن از پوشک گرفتن حدود سه سالگی است که برای پسران حتی می شود تا سه سال و نیمگی آن را به تعویق انداخت.
2. با توجه به مسائلی که در سوال قبل ذکر کردید. همزمانی از پوشک گرفتن با این مسائل کار را سخت تر می‌کند.
3. یکی از ریشه های این مسئله زود از پوشک گرفتن است.
4.دادن جایزه و تشویق نتیجه موقتی خواهد داشت و دائمی نخواهد بود.

راهکارها:

1.فعلا دست نگه دارد. اجازه دهید سنش از سه سالگی بگذرد و هوا هم کمی گرم تر شود.

2.حساسیت خود را نسبت به این مساله به هیچ وجه به کودک نشان ندهید.

بخوانید  سوال 514

3.از پوشک گرفتن باید یک روند تدریجی داشته باشد. می توانید در ابتدای کار، از شورت های آموزشی استفاده کنید.

4.خواندن این مقاله به شما پیشنهاد می شود:
chamraniha.com/take-out-the-diaper

5.در هیچ کاری از تنبیه و تشویق استفاده نکنید. چرا که اثر نخواهد گذاشت.