عدم علاقه به مهد

مشاور:زهرا مرزانی

پرسش:

پسر ۶ ساله ای داریم که امسال به مهد میره مشکلی توی ارتباط برقرار کردن با بچه ها و حتی بزرگ تر ها نداره اصلا و دوست پیدا کرده و با بچه ها بازی میکنه. چند جلسه بهونه می‌گرفت که مادرش همراهش باشه و ایشون چند جلسه رفتن مهد. بعد که ازش دلیلو پرسیدن بچه گفته: اینجا کاری انجام نمیدیم فقط نقاشی می‌کشیم. بعد که این مشکل با مربی مهد مطرح شده ایشون گفتن روزای اوله و کم کم کارا بیشتر شده و بچه دیگه مشکلی نداشته. بعد دوباره گفته مادرش همراهش بره بعد از چند روز سر کوچه مهد که رسیدن به مادرش گفته تو برو خودم یه کاری میکنم اصلا این کارایی که مربی مون میگه رو انجام میدم بلند حرف نمیزنم داد نمیزنم نمیخندم. بعدم گفته من دوست دارم فقط با بچه ها بازی کنم. و مادرش هم دیگه همراهش نرفته. انگار در مهد خیلی امرو نهی میکنند.
برای اینکه بچه اذیت نشه چه کاری باید کرد؟

توصیف:

پسرتان علاقه‌ای به مهد رفتن ندارد و در مورد شرایط مهدش توضیحاتی داده که شما به این نتیجه رسیده‌اید امر و نهی در مهد زیاد است.

ریشه:

1.ریشه اصلی موضوع فضای خود مهد و مربیان است. که باعث شده انگیزه ی بچه نسبت به مهد پایین بیاید. ولی به خاطر اینکه دوست دارد همبازی داشته باشد و با بچه های همسن و سالش بازی کند ترجیح می دهد به مهد برود.
2. برای بچه ها فضای مطلوب این است که در محیطی که سراسر بازی انتخابی باشد بازی کنند. تکلیف و انجام کار اجباری اصلا برای بچه ها به صلاح نیست. اما نظام آموزشی حال حاضر برعکس این را انجام می‌دهد و همین باعث بی‌انگیزگی بچه ها می‌شود.

بخوانید  سوال 576

راهکارها:

1.اگر می توانید در رفتار مربی و میزان امر و نهی های او موثر باشید و به ایشان این تذکر را بدهید که بچه ها در این سن باید کم‌ترین امر و نهی را بشنوند تا از فضای مهد و مدرسه خاطره ی خوبی برای سال های بعد داشته باشند حتما یکبار با مربی جدا صحبت کنید.

2.اگر نتوانستید در روند مربی تاثیر بگذارید نرفتن او به مهدی با این شرایط و این میزان امر و نهی زیاد بهتر است.

3.به جای مهد سعی کنید با چهار، پنج نفر از دوستان همسن و سالش برنامه های بازی و تفریحی مشترک در طول هفته داشته باشید. تا به این نیاز او برای بازی با دوستان هم‌سنش پاسخ بدهید. (اگر می‌توانید هفته ای دو یا سه روز در منازل یکدیگر یا پارک برنامه ی ثابت بازی داشته باشید

4.در صورت عدم تغییر شرایط مهد فعلی، می‌توانید به دنبال مهد دیگری با شرایط آزادانه تر باشید یا با چندنفر از کسانی که دغدغه مشترک دارید یک مهد خانگی راه‌اندازی کنید و فرزندانتان را تحت کنترل خود به مربی دلخواه بسپارید.