ارتباط با همسالان

مشاور: زهرا مهدیان

پرسش:

اگر بخواهم طبق قانون شما بچه ام را هفت سال کامل بفرستم مدرسه به مشکلی برخورد نمی کنه اسیب روانی نداره بهرحال در مدرسه شما این شرایط در مورد همه هست اما اگر بچه من مدرسه دیگری بره این یک تفاوت اساسی محسوب میشه و من نگرانم بچه احساس نقص کنه ک یکسال از بقیه دیرتر رفته مدرسه و از بقیه بزرگتره شاید حس بدی براش ایجاد کنه اینطور نیست

توصیف:

شما نگرانید که اگر فرزندتان 7 سال تمام به مدرسه برود در ارتباط با همسالانش به مشکل بخورد.

ریشه:

1.گاهی برخی حساسیت های ما به عنوان پدر یا مادر، باعث شکل گیری تصورات و ذهنیاتی می شود که آنها را به کودک نسبت دهیم. ولی در اصل این نگرانی ماست نه کودک.
2. اینکه گفته می‌شود کودک در 7 سال تمام باید به مدرسه برود به دلیل این است که در این سن توانایی‌های لازم جهت انجام تکالیف، نشستن سر کلاس و … را داشته باشد.
3. اگر این حساسیت را به عنوان یک مشکل بزرگ بپندارید و در مورد آن نگران باشید، فرزندتان این حساسیت را دریافت خواهد کرد.
4. جامعه و اطرافیان سن ورود به مدرسه را 6 سال تمام می‌دانند و سر همین موضوع ممکن است شما را تحت فشار بگذارند.

راهکارها:

1.این را بپذیریم که این یک تصور بزرگسالانه است و یک کودک شش یا هفت ساله خیلی برایش اهمیتی ندارد که شش سالگی به مدرسه می رود یا هفت سالگی.

2.اگر این را پذیرفته اید که هفت سال تمام، سن مناسب برای ورود به مدرسه است، پس حساسیت خود را نسبت به این مساله، به کودک نشان ندهید.

بخوانید  سوال 458

3.چنانچه این چالش را در ذهن کودک به وجود آورده اید، خیلی ساده می توانید به او بگویید که قرار است یک سال دیگر بازی کنی و بعد با خوشحالی زیادی به مدرسه وارد شوی. در مدرسه کمتر فرصت بازی خواهی داشت.

4.و اگر این چالش برایش اتفاق نیفتاده، فقط بگویید وقتی هفت ساله شدی به کلاس اول می روی. و نیازی به شرح جزییات و حساب ماه و سال تولدش هم نیست.

5.در مدرسه و در بین بچه ها این نکته که چه کسی زودتر به مدرسه آمده و چه کسی دیر تر، مطرح نیست و برعکس گاهی کسی که بزرگترتر است احساس برتری به دیگران دارد.

6.سعی کنید در برابر فشار اطرافیان عقب نشینی نکنید و تا حد امکان می‌توانید دلیل کارتان را برایشان توضیح بدهید. به آنها بگویید جلوی پسرتان صحبتی از این موضوع نکنند.