شکستن قالب های ذهنی

مشاور: خانم صحتی

پرسش:

با پسر ۳ ساله ای که قالب ذهنی اش زیاد شده است چه کنیم.

توصیف:

چه راهکاری برای پسر ۳ ساله که قالب ذهنی زیادی دارد، وجود دارد.

ریشه:

۱. والدین بهترین الگو بچه ها هستند و بچه ها دائم در حال الگوبرداری می باشند.
۲. والدین معمولا حساسیت ها و چارچوب های ذهنی زیادی روی موارد مختلف دارند و آن ها از پدر و مادر خود الگو گرفته اند و به فرزندان خود هم منتقل کرده اند.
۳. بچه های ۳ ساله خیلی زود است برای قالب های ذهنی که دارند و این خود جای تامل دارد با اینحال به طور کلی بچه های زیر ۷ سال قابلیت تغییر پذیری دارند و جای نگرانی ندارد.

راهکارها:

1.خوب است اول خودتان و قالب های ذهنی که دارید را تغییر دهید، مثلا حساسیت تان را روی ست کردن لباس ها، قرینه بودن میز و صندلی ها، تمیزی فرش و …کم کنید. به طور کلی نظم ، آداب دانی ، نجس و پاکی و … را کم کنید
مطالعه کارگاه قالب ذهنی به شما کمک میکند.
https://kachi.chamraniha.com/product/workshop-mental-format/

#کارگاه_مجازی #قالب_های_ذهنی

2.میزان امر و نهی وبکن نکن ها را در خانه کم کنید و بگذارید فرزندتان در آزادی به فعالیت و بازی بپردازد.

3.بازی های بی قاعده با او انجام دهید. و خودتان در این بازی ها با او همراه شوید. کم کم آرد بازی، آب بازی، خمیر بازی، گل بازی و … را در برنامه تان قرار دهید.
https://kachi.chamraniha.com/product/ebook-ghesehaye-abi/

#آب_بازی
https://kachi.chamraniha.com/product/ebook-handmade/

#دست_ورزی

4.بستر بازی و سرگرمی او را در آزادی کامل قرار دهید و خودتان هم با او بازی کنید. اینگونه هم او با راحتی بیشتر قالب هایش را میشکند و هم شما به راحتی با این قالب شکنی کنار می آیید و وارد دنیای زیبای کودکی می شوید. البته هیچ تاکید و اصراری نسبت به قالب شکنی نداشته باشید مثلا حتما رنگ بازی با دست انجام دهد و یا کامل دست هایش را آردی کند و ….همین که در وهله اول فقط با یک انگشت به ارد دست بزند و با یک انگشت دست داخل رنگ کند و نقاشی بکشد کافی ست. بعد از مدتی و مرحله به مرحله این قالب شکنی ها بیشتر میشود.

بخوانید  سوال 291