تصمیم گیری هنگام بازی

مشاور: خانم صحتی

پرسش:

برای بچه ۴ ساله ای که قدرت تصمیم گیری تو بازی نداره و نمیتونه نوع بازی رو انتخاب کنه و میخواد پدر و مادر براش انتخاب کنند که با چه اسباب بازی بازی کنه، باید چطور رفتار کرد.
در حدی که اگر پیشنهاد ندی گریه میکنه و غالبا پیشنهاد پدر و مادر براش مطلوب نیست.

توصیف:

برای بچه ۴ ساله ای که قدرت تصمیم گیری ندارد و اصرار به تصمیم و انتخاب پدر و مادر دارد، چه راهکاری وجود دارد.

ریشه:

۱. گاهی والدین به علت کوچکی فرزند، نگران عدم توانایی او در انجام کارهای شخصی اش بودند و به همین علت همه کارهای فرزندشان را خودشان انجام داده اند. اما در مقابل برای برخی امور از او توقع استقلال دارند.
۲. گاهی امر و نهی ها و تذکرات والدین و ایرادگیری هایی که نسبت به کارهای بچه ها انجام می شود، باعث می شود قدرت تصمیم گیری از آن ها گرفته شود.

راهکارها:

1.خوب است به فرزندتان اعتماد کنید و بگذارید کارهای شخصی اش را خودش انجام دهد، خودش غذا بخورد، خودش کفش بپوشد و …

2.میزان حساسیت هایتان را کم کنید و کمتر در طول تذکر دهید و به این باور برسید که فرزندتان تنها یک کودک ۴ ساله است. در عوض نقاط قوت کارهایش را ببینید و توصیف کنید.

3.در مورد بازی ها هم به او پیشنهاد دهید اما کم کم پیشنهادتان را دو گزینه ای کنید تا بین یکی از آن ها انتخاب کند و یا جزئیات بازی را به خودش محول کنید مثلا بین توپ بازی یا قائم موشک انتخاب کند یا بین اینکه قائم موشک را در خانه بازی کنید یا حیاط و …انتخاب کند

بخوانید  برادر کوچکم

#استقلال_کودک

4.گذراندن این دوره نیازمند صبر و حوصله شماست، آرامش تان حفظ کنید و بدانید این مهارت در فرزند شما نیازمند تلاش و اعتماد و صبر شما می باشد. به فرزندتان نشان دهید به او و تصمیمش اطمینان دارید.

5.مطالعه این کارگاه میتواند به شما در گذر این مسیر کمک کند.

#کارگاه_مجازی #عزت_نفس

#کارگاه_مجازی #شناخت_علایق_و_نیاز