جدا کردن جای خواب

مشاور: مهدیه جعفریان

پرسش:

وقتی از دو سالگی از شیر میگیریم، می توانیم جای خواب را در سه سالگی جدا کنیم؟! چون فرمودید یک سال فاصله باشه بین هر بحران. از طرفی گفتید که سه سالگی از پوشک بگیریم.

توصیف:

زمان مناسب برای جدا کردن جای خواب چه زمانی است؟!

ریشه:

۱_ با توجه به نظریات مختلف عموما والدین نگران هستند که زمان درست برای از پوشک گرفتن و جداکردن جای خواب چه زمانی است.
۲_ کودک از ۲ سالگی بحران های مختلفی را پشت سر می گذارد و نیاز دارد که بین هر بحران فاصله زمانی معینی باشد.

راهکارها:

1.بهتر است از ۳ سالگی جای خواب را عوض نکنید. سه سالگی برای این کار خیلی زود است و کودک احساس امنیت کمی دارد. جدا کردن جای خواب آخرین مرحله از استقلال کودک است. بهترین زمان برای جدا کردن جای خواب چهار سالگی به بعد است. سه سالگی زمان از پوشک گرفتن است.

2.بچه ها در این سن نیازمند ابراز علاقه فیزیکی و کلامی بیشتری هستند. کودکتان را بیشتر در آغوش بگیرید. او را ببوسید و تا جایی که می توانید با او بازی های متناسب با سنش انجام دهید.

3.روزانه برای بازی با فرزندتان زمان بگذارید و حداقل دو تا نیم ساعت در روز باهم بازی کنید.
بازی هیجانی، دست ورزی و … که البته با توجه به سن کودک، مدل بازی با او متفاوت است.

4.خوب است در این زمان ها در زیر ۷ سال میزان امر و نهی هایتان را کم کنید و بکن نکن نکنید و به فرزندتان در بازی و فعالیت آزادی بدهید تا او هم با شما بهتر کنار بیاید.

بخوانید  سوال 338