جایگرین شیر

مشاور: مهدیه جعفریان

پرسش:

دختر من اصلا شیر نی دار نمیخوره آبمیوه میخوره اما شیر نی دار نمیخوره. چه جایگزینی به جای آن استفاده کنم؟!

توصیف:

به جای استفاده از شیر نی دار برای از شیر گرفتن از چه چیزی میتوان استفاده کرد؟!

ریشه:

۱_گاهی وقت ها کودک از شیر خوردن به این شکل خوشش نمی آید.
۲_ گاهی والدین اصرار دارند که به یک مدل خاص به فرزندشان شیر بدهند، درحالی که حساسیت نشان دادن ممکن است، فرزندتان را حساس کند.

راهکارها:

1.اگر کودک شما دوست ندارد شیر را به این شکل بخورد، اشکالی ندارد. می توانید شیر را در یک لیوان نی دار بریزید تا کودک از آن استفاده کند.

2.اصراری روی شیر خوردن به این شکل نداشته باشید. می تواند از همان آبمیوه ها استفاده کنید. بعضی از بچه ها به جای آبمیوه از ترکیب آب و شیره انگور هم استفاده می کنند.
می توانید مقداری شیر را با کمی عسل ترکیب کنید. این ترکیب هم یک نوشیدنی مقوی است.

3.میزان حساسیت تان را نسبت به این موضوع کم کنید، تا فرزندتان متوجه حساسیت شما نشود و با آرامش این پروسه را بگذراند.
کارگاه شکستن قالب های ذهنی میتواند به شما در کاهش حساسیت هایتان مفید باشد.
https://kachi.chamraniha.com/product/workshop-mental-format/

4.اگر می خواهید فرزندتان را از شیر بگیرید، میتوانید از این مقاله استفاده کنید.
#مقاله_از_شیر_گرفتن

بخوانید  خود محوری در بازی