کودک غیرمنعطف

مشاور: خانم صحتی

پرسش:

بچه زیر ۷ سالی که قالب ذهنی برایش شکل گرفته است، میشود با بازی منعطف کرد؟

توصیف:

چه راهکاری برای بچه زیر ۷ سالی که قالب ذهنی دارد، وجود دارد.

ریشه:

۱. گاهی والدین با تذکرات و امر و نهی هایی که در خانه دارند، کودک را دچار چارچوب هایی می کنند.
۲. گاهی والدین چارچوب و حساسیت هایی که روی موارد مختلف دارند، اعم از پوشش، نظم، تمیزی و … به فرزند خود منتقل میکنند.
۳. بچه ها در زیر ۷ سال قابلیت تغییر دارند، اما تنها راه تغییر آن ها از طریق بازی نمی باشد.
۴. والدین بهترین الگوی فرزندان خود هستند و بیشترین تاثیر را روی آن ها می گذارند.

راهکارها:

1.اولین قدم بهتر است شما خودتان و قالب هاب ذهنی خود را تغییر دهید و آن بت های ذهنی را بشکنید.
مطالعه این کارگاه به شما کمک بسیاری میکند.
https://kachi.chamraniha.com/product/workshop-mental-format/

#کارگاه_مجازی_قالب_های_ذهنی

2.بستر بازی و سرگرمی فرزندتان را در آزادی کامل قرار دهید و بگذارید کودکتان کودکی کند.

3.بازی های بی قاعده و قانون برای فعالیت های او طراحی کنید. مثل دست ورزی، آرد بازی و آب بازی و …
https://kachi.chamraniha.com/product/ebook-ghesehaye-abi/

https://kachi.chamraniha.com/product/ebook-handmade/

4.میزان امر و نهی هایتان را در خانه کم کنید، سعی کنید در مقابل درخواست های فرزندتان به میزان هر نه گفتن تان دو سه تا بله بگویید.

5.میزان آگاهی دادن و توضیحات منطقی را کم کرده و در پاسخ به سوالات فرزندتان، از خود او سوال بپرسید: خودت چی فکر می‌کنی؟ .

6.حساسیت هایتان روی نجس و پاکی، آداب دانی و… را کم کنید.
ان شالله با توکل به خدا و تلاش شما برای تغییر به نتایج خوبی دست پیدا خواهید کرد.

بخوانید  دست زدن به عضو خصوصی