پرسش:

بچه دوساله ای دارم که قصد دارم از شیر بگیرمش اما این زمان زمانی هست که به درک از پوشک گرفتن هم رسیده، چه کنم؟!

توصیف:

آیا همزمانی از شیر گرفتن و از پوشک گرفتن کار درستی است؟!

ریشه:

۱_کودکان زیر ۷ سال چند بحران دارند که از شیر گرفتن و از پوشک گرفتن مواردی از آن ها می باشد.
۲_ والدین به خاطر فضایی که در رسانه ایجاد شده نگران این هستند که با دیر از پوشک گرفتن، استقلال کودکشان دچار مشکل شود و کودک وابسته باشد.
۳_ همزمانی از شیرگرفتن با از پوشک گرفتن ممکن است آسیب هایی برای کودک ایجاد کند و خوب است با فاصله زمانی معینی باشد.

راهکارها:

1.آرامشتان را حفظ کنید. بهتر است فعلاً روی از شیر گرفتن تمرکز کنید و تلاش کنید تا مراحل آن را به درستی بگذرانید.

2.بهتر است فاصله زمانی یک ساله بین از شیر گرفتن و از پوشک گرفتن قرار بدهید و زودتر از آن اقدام به از پوشک گرفتن نکنید.

3.بچه ها و بدن هایشان باهم متفاوت است اما باید توجه کرد که کودک ۲ ساله هنوز آمادگی جسمی از پوشک گرفتن را پیدا نکرده است. هنگام از پوشک گرفتن حتماً باید اندام کودک به این رشد رسیده باشد تا کودک کمتر اذیت شود.

4.هنگام از شیر گرفتن کودک وابستگی بیشتری به مادر پیدا می کند. در واقع کودک از یکی از لذت هایی که تا به حال آن را داشته محروم می شود و نیاز به محبت، امنیت و آرامش بیشتری دارد تا با موضوع کنار بیاید، پس بهتر است از پوشک گرفتن را به زمان دیگری موکول کنید‌ و تمرکز خود را روی از شیر گرفتن بگذارید.
می توانید برای افزایش اطلاعات از مقاله «از شیر گرفتن اولین قدم برای استقلال کودک» استفاده کنید.

بخوانید  سوال 526