دست زدن به عضو خصوصی

مشاور: مریم صادق پور

پرسش:

دختر دو سال و نیمه‌ای دارم که به نظر میرسه از سر کنجکاوی داره به عضو خصوصی دست میزنه. بی توجهی کنیم؟ جای نگرانی نیست؟

توصیف:

با دختر ۲ و نیم ساله که از سر کنجکاوی به عضو خصوصی اش دست می زند، چه واکنشی نشان دهیم؟

ریشه:

۱. کودکان در این سن در حال کشف بدن خود و اطراف خود هستند و به چیزهایی مختلف دست می زنند تا بیشتر با آن آشنا شوند.
۲. شرایط کرونا باعث شده تا بچه‌ها زیاد جلوی چشم والدین باشند و ناخودآگاه آنها نسبت به رفتارهای بچه‌ها حساس شوند.
۳. اخبارهای متنوع و همچنین تأکید زیاد رسانه‌ها مبنی بر آموزش جنسی، خانواده‌ها را دچار نگرانی و سردرگمی کرده.

راهکارها:

1.اولین نکته اینست که اصلاً جای نگرانی وجود ندارد. فقط دقت کنید که به هیچ نحوی، چه کلامی، چه با اشاره ی ابرو و حالت چهره به کودک نگویید که این کار را نکند. چنانچه او را نسبت به کارش خودآگاه کنید این رفتار در او تکرار و تثبیت خواهد شد اما اگر از کنار آن بگذرید، به تدریج کودک پس از کشف هر چیزی آن را کنار خواهد گذاشت.

2.درباره ی این موضوع با دیگران جلوی خود کودک صحبت نکنید. حتی اگر می خواهید از کسی مشاوره بگیرید، کودک نباید متوجه شود.

3.دست کودک را با بازی های دست ورزی مشغول کنید. آرد بازی، خمیر بازی، گل بازی و بازی های آزادانه ی دیگر، کمک می کنند که کودک مشغول باشد و علاوه بر لذت بردن از بازی، کمتر به بدن خود مشغول شود.
کتاب الکترونیک بازی های دست‌ورزی پیشنهادهای متنوعی در این زمینه دارد

بخوانید  سوال 314

4.در هنگام تعویض پوشک یا لباس به کودک یا دیگران راجع به نگاه نکردن به بدن تذکر ندهید. تذکر دادن در این باره سبب می شود کودک نسبت به آن عضو حساس تر و کنجکاوتر شود و بخواهد از آن سر در بیاورد.

5.پرت کردن حواس کودک هم یکی از راه هاست که در این سن خیلی جواب می دهد. پیشنهاد بازی های هیجانی مثل بدو بدو یا خاله بازی و بالشت بازی و… به او بدهید.