جدا کردن جای خواب

مشاور: مریم صادق پور

پرسش:

تا چه سنی بچه میتونه در اتاق والدین بخوابه؟؟

توصیف:

جدا کردن جای خواب کودک در چه سنی مناسب است و کودک از چه زمانی باید جدا بخوابد؟

ریشه:

۱. جدا کردن جای خواب در زمان نامناسب می تواند باعث بروز استرس و اضطراب جدایی در کودک شود.
۲. کودکان حداقل تا ۳ سالگی در کنار پدر و مادر احساس امنیت واقعی را تجربه می کنند. وقتی در تاریکی از خواب بیدار می شوند و حضور پدر و مادر را کنار خود ندارند، احساس اضطراب و احساسات ناخوشایندی را تجربه می کنند و خواب خوبی نخواهد داشت که در نتیجه ی آن روز خوبی را هم تجربه نمی کنند و نمی توانند با نشاط به فعالیت بپردازند.
۳. ۸۰ درصد خواب کودکان سبک است و تا ۳ سالگی ۸۰ درصد خواب عمیق می شود.
کودکان، دائم از مرحله خواب سبک به عمیق و برعکس در حال تغییرند و این تغییر دائم، دفعات بیداری و در نتیجه دفعات زمان آسیب پذیری را بیشتر می کند.‌ وجود مادر کنار کودک می تواند انتقال از خواب سبک به عمیق را با شیردهی یا نوازش و لالایی راحت تر کند و در صورت عدم حضور مادر، انتقال، به راحتی انجام نمی شود و کودک گریه های عصبی سر خواهد داد.

راهکارها:

1.جدا کردن جای خواب را در زیر ۳ یا ۳ و نیم سال توصیه نمی کنیم. زیرا سبب می شود که کودک احساس عدم امنیت کند.

2.لازم از بین پوشک گرفتن و جدا کردن جای خواب ۶ ماه فاصله قرار دهید. چون این دو اتفاق، جزء بحران های زندگی کودک است و لازم است که با صبر و به تدریج با آن ها کنار بیاید.

بخوانید  رابطه با پدر و مادر

3.استقلال دادن به کودک در جدا شدن جای خواب او تأثیر گذار است. اگر همه ی کارهای کودک را خودتان انجام می دهید و او نقشی در به انجام رساندن کارهایی مثل غذاخوردن، لباس پوشیدن و… ندارد انتظار نداشته باشید زود از شما جدا شود.

4.اینکه جای خواب کودک جذاب باشد انگیزه ای است برای جدا خوابیدن او. پس بهتر است خرید تخت، پرده ی اتاق یا هر چیز جذاب دیگری را به سن جدا کردن جای خواب موکول کنید که بیشتر به چشم کودک بیاید و خودش هم در انتخاب آن ها نقش داشته باشد.