امر و نهی دیگران

مشاور: مهدیه جعفریان

پرسش:

سلام. چه رفتاری در مقابل اطرافیانی مثل(مادربزرگ و پدربزرگ) که مدام امر و نهی می کنند، انجام بدم؟

توصیف:

در مقابل امر و نهی دیگران به کودک چه واکنشی باید نشان داد ؟

ریشه:

۱. گاهی ارتباطات ما با دوستان و آشنایان کنترل نشده و زیاد از حد است و همین امر سبب می شود که مداخله های مختلفی در زندگی کودک یا حتی خودمان صورت بگیرد.
۲. تاثیرگذارترین افراد زندگی کودک، پدر و مادرش هستند.
۳. گاهی برخی از والدین روی این حساس اند که سایرین تذکر یا هر چیزی را به کودک‌شان بگویند.

راهکارها:

1.روابط و میزان رفت و آمدهای تان را با آن ها مدیریت کنید. بدیهی است که اگر میزان رفت و آمد زیاد باشد، اطرافیان به راحتی به کودک امر و نهی می کنند.

2.سعی کنید با آرامش در فضایی که کودک در آن حضور ندارد، با فرد موردنظرتان صحبت کنید و دلایلتان را برای امر و نهی نکردن به کودک توضیح دهید.

3.سعی کنید در منزل خودتان امر و نهی نداشته باشید. وقتی کودک در خانه از طرف پدر و مادرش امر و نهی کمتری شود، حرف دیگران اثرگذاری کمتری روی او خواهد داشت.

4.برای حضور کودک در مهمانی ها و خانه ی مادربزرگ ها برنامه داشته باشید تا کودک سراغ حساسیت های مادربزرگ نرود. مثلاً اگر مادربزرگ روی دویدن کودک حساس است و او را از دویدن نهی می کند، در خانه ی ایشان موجبات خمیربازی یا سایر بازی های نشستنی را برای کودکتان فراهم کنید.

بخوانید  سوال 385

5.کودک با اعتماد به نفس تربیت کنید، چون چنین کودکی به تدریج خودش توانایی دفاع و تعامل درست با دیگران را خواهد داشت.

6.به حد و مرز آزادی در خانه خودتان و در خانه ی اقوام توجه کنید. در منزل به کودک خود آزادی کافی بدهید اما در مهمانی به او بگویید که : خونه ی مامان بزرگ با خونه ی ما فرق می کنه. مثلاً اینجا نمی تونیم از روی مبل بپریم و…
مشاهده ی کارگاه حد و مرز آزادی در این زمینه به شما کمک خواهد کرد:
https://kachi.chamraniha.com/product/workshop-azadi/