مورد تمسخر قرار گرفتن

پرسش:

پسرم پنج سال و نیمه، تحت تاثیر تمسخر و دست انداختن های همسن هاش قرار می گیره و تا مرز گریه و شکایت به من میره.

توصیف:

دریافت راهکارهایی در جهت رشد کودک پنج ساله تان که زمانی که مورد تمسخر قرار میگیرد، گریه می کند و نزد مادر شکایت می کند.

ریشه:

۱)مورد تمسخر قرارگرفتن برای ما بزرگترها هم قطعا می تواند سخت باشد و باعث ناراحتیمان شود،همانطور که باعث ناراحتی پسر پنج ساله ی شما شده است.
۲)خیلی وقتها کودکان در شرایطی قرار می گیرند که نیاز دارند تنها با آنها همدردی و همدلی شود.
۳)امرونهی، حساسیت به تمیزی و کثیفی و نجاست و پاکی، نظم و آداب دانی زیاد باعث می شود که کودکان در چنین خانواده هایی اعتماد به نفس کمی داشته باشند و زمانی که مورد تمسخر قرار می گیرند، بسیار ناراحت شوند.
۴) گاهی دلسوزی و حمایت بیش از اندازه ی والدین از کودک او را آسیب پذیر کرده و موجب میشود تا در مقابل دیگران بی دفاع باشد و مدام به والدینش پناه ببرد.

راهکارها:

1.زمانی که فرزندتان مورد تمسخر قرار گرفته و ناراحت است، او را در آغوش بگیرید، ببوسید و با او همدردی کنید، به او بگویید که خیلی ناراحت کننده است که آدم توسط دوستانش دست انداخته شود و مسخره شود، می توانید خاطرات کودکی خودتان را تعریف کنید که دوست نداشتید توسط دوستانتان مسخره شوید

2.از گفتن جملاتی مانند: اهمیت نده، این که مسئله ای نیست، اصلا مهم نیست…. خودداری کنید، زیرا این موضوع برای فرزندتان آنقدر مهم بوده که به گریه افتاده است و شاکی اش کرده است و گفتن این جملات باعث می شود که فرزندتان حس کند او اصلا برای شما اهمیتی ندارد و او را دوست ندارید‌

بخوانید  سوال 291

3.سعی کنید مسائلی را که باعث می شود پسرتان توسط دوستانش مورد تمسخر قرار بگیرد را با گفتگو با او پیدا کنید.

4.به فرزندتان قدرت انتخاب بدهید مثلا بگذارید لباس هایش را خودش انتخاب کند، در هنگام بازی از او بپرسید که کدام بازی را دوست دارد و یا چه غذایی را دوست دارد؟ انتخابگری در کودکان باعث افزایش اعتماد به نفسشان می شود.

5.در هنگام دعوا و مشاجره با دوستانش، مداخله نداشته باشید و خود را کنار بکشید و بگذارید خودش با چالش هایش کنار بیاید و انها را حل کند.

6.با فرزندتان بازی های هیجانی و کثیف کاری انجام دهید، مثلا پاره کردن کاغذها و مچاله کردنشان و تبدیل به گلوله برفی کردن، رنگ کردن دیوارهای حمام با رنگ انگشتی دست ساز، پرتاب بالشت و پرش از ارتفاع، سعی کنید روزانه برای بازی اختصاصی با او زمان بگذارید.
می توانید از کتاب الکترونیکی هیجان بی دردسر در طبقه ی پنجم ساختمان برای بازی هیجانی کمک بگیرید.

7.سعی کنید توانمندی ها و رفتارهایی که فرزندتان در طول روز انجام میدهد را به صورت جزئی توصیف کنید و نقاط مثبت او را پررنگ کنید مثلا: چقدر بلند میپری، امروز خیلی مهربون بودی، چه حیوون جالبی با خمیر ساختی، چقدر خوب که صبحانت رو تموم کردی، گفتن خوبی ها و توانمندی های پسرتان به افزایش اعتمادبنفس او کمک میکند و احساس ارزشمندی را در او تقویت میکند.