حرف های الکی کودک

مشاور: زهرا مهدیان

پرسش:

خواهرزادم دوسالشه الکی به مادرش میگه که فلانی زدتم این زدتم اون زدتم یا هلم داده یا امم رو کشیده
چه کار باید بکنه؟

توصیف:

در واکنش به بچه‌ای که بی دلیل ابراز می‌کند که از دیگران کتک خورده است چه کار باید کرد؟

ریشه:

1.در این سن نمی شود نسبت دروغ را به کودک داد، و این خیال بافی ها می تواند به خاطر جلب توجه باشد.
2. حساسیت نشان دادن و آگاه کردن کودک نسبت به کارش باعث می‌شود او بارها و بارها این کار را تکرار کند.
3. گاهی کمبودهای بچه ها به خاطر شرایط بسته خانه است. مثلا آزاد نبودن در منزل برای بازی، امر و نهی شدن زیاد، مورد انتقاد قرار گرفتن و …

راهکارها:

1.سعی کنید بیشتر به او توجه کنید و برای او وقت بگذارید. بهتر است مادر و پدر برای کودک بیشتر وقت بگذارند.
ساعتی از روز را با کودک بازی کنند. بازی های هیجانی مثل آب بازی، خاک بازی، دویدن و …

2.از طرف دیگر واکنش هایی مثل دروغ نگو، کسی تو رو نزده و … را به کار نبرید. سعی کنید احساساتش را درک کنید و او را تشویق کنید خودش مشکل را حل کند.
با او وارد مکالمه بشوید. مثلا: از چی ناراحت بود که شما رو زد؟ برو باهاش صحبت کن و ناراحتی تون رو حل کنید.

3.فضای خانه را آزادانه قرار دهید تا او به راحتی بازی کند. حتی‌الامکان به جز در موارد خطرناک و کارهای زشت محدودیتی نداشته باشد.(منظور کار زشت از نظر بزرگسال نیست.)

بخوانید  سوال 443

4.امر و نهی و بکن نکن را کمتر کنید تا کودک اعتماد به نفس پیدا کند. در کل از افعال امری و منفی کمتر استفاده کنید.
مثلا: ندو، نپر، نکن، ساکت باش و…
بیشتر از او تعریف کنید و نکات مثبتش را به زبان بیاورید.