همبازی شدن پدرومادر با کودک

مشاور:فاطمه مزارعی

پرسش:

آیا بازی کردن دائمی فرزندانم با هم کفایت می‌کنه یا حتما منم باید باهاشون بازی کنم؟

توصیف:

آیا همبازی بودن بچه‌ها در منزل جای همبازی شدن با والدین را می‌گیرد؟

ریشه:

۱. بچه‌ها برای رشد به سه نوع بازی احتیاج دارند.
بازی با خودشان، بازی با همبازی و خواهر و برادرشان و بازی با والدین.
هر کدام از این‌ها فوایدی دارد که در جای خود مهم هستند.
۲. گاهی ما تصور می‌کنیم همین‌که بچه‌ها سرگرم بازی با همبازی یا اسباب‌بازی‌هایشان باشند کافیست.
اما واقعیت این است که بازی با والدین، علاوه بر سرگرم شدن، نیاز به محبت و توجه در بچه‌ها را هم پاسخ می‌دهد.
۳. کودکان از طریق بازی با والدین، عزت نفس پیدا می‌کنند و حس ارزشمند بودن را به دست می‌آوردند.
۴. گاهی کودکان دچار اضطراب، پرخاشگری، کنجکاوی جنسی یا … می‌شوند و همه این‌ها با بازی والدین با آن‌ها حل می‌شود.

راهکارها:

1.بسیار خوب است که فرزندانتان با هم بازی می‌کنند و سرگرم هستند.
شما و همسرتان سعی کنید روزانه به صورت خودجوش در بازی آن‌ها وارد شوید و با بچه‌ها بازی کنید.
انواع بازی‌های هیجانی، نقاشی، کاردستی، دست‌ورزی و …

2.بسیاری از مسائل و مشکلات بچه‌ها از طریق بازی با والدین حل خواهد شد و نکات مثبت بسیاری را در بچه‌ها به وجود خواهد آورد.
بنابراین اهمیت این مسئله به قوت خود پابرجاست.

3.خوب است والدین در طبیعت هم فرصت بازی با فرزندان را به وجود آورند.
مثل یافتن برگ و چوب و … و چسباندن به کاغذ و…

بخوانید  سوال 575

4.بچه‌ها به خصوص زیر ۷سال نیاز زیادی به توجه محبت دارند.
به طور کلی بازی کردن روزانه حداقل یک ساعت متمرکز می‌تواند این نیاز را برطرف کند.