وسواس کودک

مشاور: مائده جهانگیری

پرسش:

پسر من یکسال و ده ماهشه بخاطر وسواسی بودن یکی از نزدیکان وسواس گرفته، فکر میکنه همه چی کثیفه و عصبی میشه. وقتی یکم لباسش خیس بشه، جیغ میزنه میگه کثیفه
چیکار کنم درست بشه؟

توصیف:

حساس بودن فرزندتون به تمیزی و کثیفی شما را دچار نگرانی کرده است و به دنبال راهکاری برای حل کردن این مشکل هستید.

ریشه:

۱. حساسیت یکی از اطرافیان خیلی نزدیک که کودکتان زیاد ایشان را میبیند روی او تاثیر گذاشته است.
۲. امر و نهی زیاد نسبت به کثیفی و تمیزی هم می‌تواند یکی از ریشه ها باشد. اینجا کثیفه نشین، این کثیفه دست نزن، پات خیسه ….

راهکارها:

1.سعی کنید به هیچ عنوان در خصوص کثیفی و تمیزی و …. به کودک امر و نهی نکنید.
مقاله زیر در خصوص تعامل با کودک بدون امر و نهی است:
https://kachi.chamraniha.com/talk-to-kids/

2.حساسیت خود را روی این موضوع به عنوان بزرگ‌ترهای بچه اصلا نشان ندهید.

3.بازی های کثیف کاری مثل رنگ انگشتی را در لیست بازی ها قرار دهید و حتما خودتان هم مشغول بازی شوید ولی کودک را در ابتدا مجبور به بازی نکنید. می‌توانید آرام آرام او را وارد بازی کنید. به عنوان مثال فقط با یک انگشت برای شروع بازی.
کتاب نقاشی در خصوص این موضوع به شما کمک می‌کند:
https://kachi.chamraniha.com/product/painting-e-book/

بخوانید  سوال 777