*اهداف: ۱. نخ تسبیحی که ارتباطات بچه ها را مفید و هدفمند میکند .
۲. حس مسئولیت پذیری بچه ها را تقویت میکند .
۳. به کلاس یک هویت جذاب می دهد و همبستگی بچه ها را افزایش می بخشد .
۴. خودانگیختگی بچه ها و عزت نفس آن ها را بالا میبرد .
۵. کیفیت اجرایی حضور بچه ها در مدرسه بالا میرود .
۶. نظم پذیری تا حد زیادی محقق می شود .

 • نام فعالیت :

  دهکده کلاس دومی ها

 • اهداف فعالیت :

  همیاری و همکاری

 • پایه فعالیت :

  کلاس دوم

 • ابزار مورد نیاز

  کارت مسئولیت

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنیدروش تدریس: جلسه گفت گو ، انتخاب مسولیت ها با توجه به انگیزه بچه ها ، پر رنگ بودن نقش بچه ها در مسیر انتخاب مسولیت مراحل اجرا: داستان ، دادن مسولیت کوچک ، مطرح کردن طرح با بچه ها ، ارزیابی مسولیت ها در گفت و گو فردی ، شرح وظایف ، اعطای حکم مسولیت

خانواده بزرگ شهید چمران دهکده کلاس دومی ها

جلسه مسئولین برای پیگیری مسئولیت ها برگزار میشود