سلام علیکم ؛ از اینکه به این ارزیابی پاسخ می دهید، متشکریم.

لطفا در جهت بهبود روند مجموعه ، واحد مربوطه را انتخاب و فرم  را با دقت تکمیل بفرمایید.