خانواده بزرگ شهید چمران الفبای چمرانی شدن

ما اعتقاد داریم هر کسی که بخواهد با کودک سر و کار داشته باشد، باید چیزهای خیلی مهمی درباره ی او بداند. حالا آن کس می خواهد مربیِ بچه های پیش از دبستان یا دبستان شود یا معلم یکی از پایه های دبستان.

حالا آن چیزهای خیلی مهم چیست؟

اینکه به طور کلی بتوانیم احساسات کودکان را بشناسیم و سر بزنگاه نسبت به آنها واکنش مناسب نشان دهیم.

با توجه به حساسیت های امروز، بدانیم تربیت جنسی دقیقا چیست؟ ما در مقابل این تربیت، چه وظایفی داریم؟ چه کارهایی باید بکنیم و چه کارهایی نباید بکنیم.

اگر بخواهیم بچه ها واقعا و نه صرفا به صورت ظاهری و به اندازه سنشان، با دین آشنا شده و بتوانند به آن عمل کنند، نقش ما در، تربیت دینی آنها چقدر است و برای درست ایفا کردنِ نقشمان چه کارهایی باید بکنیم و چه کارهایی نباید بکنیم.

اینکه بتوانیم تشخیص دهیم کجا باید به بچه ها آزادی داد و کجا باید آنها را از فعالیت های خطرناک به سمت کارهای دیگر هدایت کرد.

تشخیص اینکه چقدر باید به بچه ها استقلال داد و چقدر دست شان را برای تجربه کردن، باز گذاشت خیلی مهم است. اینکه بدانیم وابستگی های بی مورد دقیقا کجاست؟ و چطور می توانیم خانواده ها را راهنمایی ‌کنیم تا به بچه هایشان متناسب با سنشان و به اندازه ی کافی استقلال بدهند.

قسمت چمرانیِ دوره هم برایمان بسیار مهم است. اینکه بدانید چمران کجاست و با چه دغدغه ای شکل گرفته، می تواند برای شما مهم و موثر باشد. شاید شما اصلا علاقه به چنین دغدغه هایی نداشته باشید و یا بر عکس با این طرز تفکر کاملا همراه باشید.این قضیه در انگیزه ی شما برای گذراندنِ باکیفیت دوره خیلی موثر است.

آشنایی با اساتید دوره الفبای چمرانی شدن