حجاب و حیا رو از کی باید به دخترها آموزش بدیم؟

دخترها فقط باید دخترونه بپوشند؟

دوست داره جلوی باباش مایو بپوشه

چرا پسرها می تونن آستین کوتاه بپوشن اما دخترها نمی تونند؟