فعالیت های آنلاین

هفته ای یک بار، روزهای سه شنبه
ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰

شامل:
۱ جلسه آموزش مبانی و رویکرد مهد خانگی
۱ جلسه کارگاه مادر و کودک به همراه فعالیت
۴ جلسه مهد پژوهی (بررسی اجرای طرح درس مربوط به آن هفته، دریافت گزارش و گفتگو در خصوص چالش های پیش آمده)
۲ جلسه کارگاه آموزشی و مهارتی

فعالیت های آفلاین

ارائه طرح درس دو ماهه (هفته ای دو روز)

شامل بازی های حرکتی، دست ورزی، کاردستی، ساخت و ساز، نقاشی و ….
ارائه بازی های بگرد و پیدا کن
ارائه راهنمای طرح درس و استفاده از ابزار و اهداف مورد نظر
ارائه فیلم های آفلاین جهت همراهی بیشتر بچه ها با بازی

بسته ابزار:

شامل ابزار مورد نیاز جهت بازی های پیشنهادی

چند کتاب داستانی و فعالیت
گردونه ی بازی

فضای برگزاری کلاس ها:

کلاس ها در محیط اسکایپ به صورت تعاملی و گروه های ۵ نفره تشکیل می شود.

بخوانید  ثبت نام فصلی + چمران