مهد کودک حضوری ویژه کودکان 3 سال

خانواده بزرگ شهید چمران ثبت نام مهد کودک حضوری 3 ساله ها حسینیه کودک شهید چمران

برنامه ی چمرانی های کوچک:

بازی ها و فعالیت ها داخل حسینیه کودک انجام میشه.

تمام برنامه ها با حضور مادرها برگزار میشه. یعنی کارگاه مادر و کودکه!
2 تا اردو داریم کلا با حضور مادران عزیز.
دوتا میان وعده هم، همراه بچه ها هستیم.

برنامه خانوادگی:

 • تماس  تلفنی فردی برای هر کودک در پایان دوره
 • یک کارگاه آنلاین برای افزایش دانش و مهارت های والدگری برای خانواده ها
خانواده بزرگ شهید چمران ثبت نام مهد کودک حضوری 3 ساله ها حسینیه کودک شهید چمران

کلاس ها دقیقا از کِی تا کِیه؟

هشت هفته

تاریخ شروع کلاس ها: 4 تیرماه 1401

تاریخ پایان کلاس ها: 27 مردادماه 1401

رده سنی

3 ساله ها یعنی:

متولدین زمستان 97

و بهار، تابستان و پاییز 98

(خواهشا دقت کنید به رده سنی ها)

زمان برگزاری کلاس ها

گروه اول:

شنبه ها

ساعت: ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

گروه دوم:

چهارشنبه ها

ساعت: ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

هزینه

1 ملیون و 280 هزار تومان

اهدافی که قراره بهش برسیم:

 • اهداف شخصیتی:

  ۱_ انگیزه و نشاط
  ۲_ انعطاف پذیری
  ۳_ریسک پذیری
  ۴_خلاقیت
  ۵_فعالیت های دوستانه

 • اهداف مهارتی:

  1. مهارت دیدن و شنیدن

  2. استفاده خوب از حواس پنجگانه
  3. مهارت های حرکتی
  4. مهارت های دست ورزی

  5. تخلیه انرژی و هیجان