خانواده بزرگ شهید چمران پرسش و پاسخ های راهچه ای

دنیای کودکی، ساده تر و بی آلایش تر از آب روان است. این پیچیدگی دنیای ما بزرگتر هاست که مانع از ورود به دنیای آنهاست.

شیوه های زندگی، ماشینی شدن و آپارتمان نشینی، این پیچدگی ها را بیشتر و ارتباط با کودک را مشکل تر می کند.

تیم مشاوره راهچه، اینجا به بیش از 1000 سوال تربیتی پاسخ داده.

اگر شما هم در رابطه با تربیت فرزند سوال دارید، می توانید دسته بندی مورد نظر تون رو انتخاب کنید و یا سوال خودتون رو از طریق لینک زیر ارسال کنید: