راهچه (مشاوره چمرانی) برگزار میکند :

کارگاه مجازی (وبینار)

موضوع

درس تفریح مادری

مخاطب

مادران عزیز

استاد

جناب آقای اعلایی
مدیریت ادبستان پسرانه

کارشناسی نمایش عروسکی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه هنر
سطح۳ حوزه مشکات

فعالیت در گروه جهادی عمار
فعالیت در حسینیه کودک شهید چمران
مدیر ادبستان پسرانه حمزه دوران به مدت چهار سال
تدریس در دوره های تربیت مربی
داستان نویسی برای کودکان و طراحی اسباب بازی

خانواده بزرگ شهید چمران درس تفریح مادری

سوالاتی که در این کارگاه به آن پاسخ داده می شود :

چگونه از خودمان، همسری کردنمان، مادر بودنمان راضی باشیم؟
چگونه با هدف گذاری و برنامه ریزی درست می توانیم مادری شاد باشیم؟
چگونه بچه هایی شاد و پر انگیزه داشته باشیم؟
عوامل اصلی اضطراب را بشناسیم و از بروز و تشدید آن جلوگیری کنیم.
کلاس آنلاین و تکلیف های بچه ها را چگونه مدیریت کنیم؟
چگونه در وضعیت کنونی تفریح کنیم؟

زمان

پنجشنبه ۸آبان

ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰

هزینه

هزینه ثبت نام شرکت در این وبینار ۴۹ هزار تومان است که ما یه فرصت ویژه برا دوستانی که تا قبل از روز چهارشنبه ثبت نام خود را کامل می کنند در نظر گرفته ایم که این دوستان میتوانند فقط با پرداخت با ۳۵ هزار تومان ثبت نام  و در وبینار شرکت کنند.

از طریق دکمه ثبت نام روبه رو فرم را تکمیل و ثبت نام خود را انجام دهید .