اُ استثنا از درس هایی که هم تدریسش برای معلم ها و هم یادگرفتنش برای کلاس اولی ها سخته!

تو این فیلم می تونی یک روش خلاقانه برای تدریس اُ استثنا یاد بگیری.

هم خودت به عنوان معلم، پدر یا مادر می تونی ببینی، هم با خیال راحت به کلاس اولی ها نشون بدی.

آموزش نشانه اُ استثنا

درس فارسی

پایه اول دبستان (دخترانه)

معلم: فاطمه فیض آبادی

در این فیلم چه می بینیم؟

آموزش نشانه اُ اسنثنا به همراه یک داستان جذاب.

داستان از اینجا شروع می شود که قرار است که در شهر الفبا مهمانی بزرگی برگزار شود و نشانه “او” شعری بخواند.

صدای نشانه “او” گرفته بود و نمی توانست صحبت کند‌. اُ کوچولو رفت داخل جیب نشانه “او” و … .

بخوانید  یادگیری اشکال هندسی با ساخت یک شهر جذاب، ریاضی دوم دبستان