سلام به خانواده بزرگ شهید چمران خوش آمدید:

این فرم جهت پیش ثبت نام فرزند شما، طراحی شده و به منزله ی ثبت نام قطعی نیست.

ظرفیت ثبت نام پسران پنج ساله تکمیل شده است و فقط فرم های ارسالی دختران پنج ساله بررسی می شود .

یادداشت

30 دقیقه زمان نیاز است تا شما این فرم را تکمیل کنید.
پدر و مادر، هر دو باید قسمت های مربوط به خود را در فرم تکمیل کنند.
پر کردن تمامی قسمت ها، ضروری است.
پاسخ های دقیق و کامل، نمره ی بالاتری در ارزیابی شما، به همراه خواهد داشت.

بخوانید  بازی هایی که می توانیم در پارک انجام دهیم