زمستان و بهار چمرانی

ویژه برنامه های حسینیه کودک شهید چمران

زمستان 1400 و بهار 1401

خانواده بزرگ شهید چمران ثبت نام حسینیه کودک شهید چمران   زمستان 00 و بهار 01

ما سعی کردیم همه ی توضیحات را برایتان بنویسیم، اما اگر باز هم سوالی هست می توانید با شماره زیر در ساعات اداری ( 8 الی 16) تماس بگیرید:

02133551813

02133556781

02133564397

و یا به شماره زیر در پیام رسان بله، پیام دهید:

09199164370