داستان اسباب کشی ما به خانه جدید! (جمع و تفریق کسر-ریاضی چهارم)

عارفه رهبر

مهمان ناخوانده خانه مادربزرگ! (آموزش کسر-ریاضی چهارم)

عارفه رهبر

آموزش مبحث عدد نویسی با استفاده از یک ساخت و ساز جذاب

عارفه رهبر

داستان پله های مهربونی (آموزش عدد نویسی و گسترده نویسی اعداد در قالب قصه گویی)

عارفه رهبر

تا حالا یک ماشین بستنی فروشی درست کردی؟! ( آموزش مبحث ماشین ورودی خروجی با یک ساخت و ساز جالب)

عارفه رهبر

و اینگونه فارسی جذاب تر میشود! (درس هفتم فارسی چهارم دبستان)

عارفه رهبر

کسر های خوردنی! (آموزش کسر – ریاضی چهارم)

عارفه رهبر

ماجرای پروفسور و دستگاه عدد ساز! (آموزش مبحث الگو ها – ریاضی چهارم دبستان)

عارفه رهبر

تا حالا با یک کلاه تقسیم کردی؟!؟ (آموزش تقسیم کردن با روش کلاه گذاشتن روی اعداد-قسمت دوم)

عارفه رهبر

تا حالا با یک کلاه تقسیم کردی؟!؟ (آموزش تقسیم کردن با روش کلاه گذاشتن روی اعداد-قسمت اول)

عارفه رهبر