پیش ثبت نام پنج ساله های حسینیه کودک 1401 – 1402

مهمونی خانوادگی گلدون، گل بازی با طعم آشپزی

جشن تولد با طعم خمیر بازی

بلیط های عجیب و غریب، گل بازی با طعم هیجان

یک آردبازی جذاب با میوه های آردی درخت شهر قصه ها

نقشه گنج گلی، تجربه هیجان انگیز گل بازی

یک خاک بازی هیجان انگیز با ابزار ساده

آدمک های کارتنی،یک کاردستی هیجان انگیز با کارتن

در شهر کارتن ها چه خبر است؟ نجاری با کارتن