بازی با پدرومادر

مشاور: خانم صحتی

پرسش:

آیا بازی کردن دائمی فرزندانم باهم کفایت میکنه یا حتما من هم باید باهاشون بازی کنم.

توصیف:

شما میخواهید بدانید با فرزندتان در صورتی که با خواهر و برادرش بازی میکند، بازی کنید یا خیر.

ریشه:

۱. والدین به علت مشغله های کاری که دارند، گاهی زمان کافی برای فرزندان خود نمی گذارند.
۲. بچه ها خصوصا در سن زیر ۷ سال به بازی و وقت گذاشتن والدین نیاز دارند و نمیتوان نیاز آن ها را نادیده گرفت.
۳. تعامل و بازی خواهر و برادرها خوب است، اما در کنار آن حضور و توجه والدین هم الزامی است.

راهکارها:

1.بهتر بود سن فرزندتان را بیان می کردید، اما با این وجود بازی بهترین و مناسب ترین راه ارتباطی بین والدین و فرزندان می باشد و حذف کردن آن راه صحیحی نمی باشد. در واقع ارتباط تمام اعضای خانواده باهم لازم و ضروری است و بهترین راه ارتباطی در کودکان ۷ سال اول و به ۷سال دوم بازی است چه با والدین چه با خواهر و برادر.

2.بچه ها خوب است که با هم سالان خود بازی میکنند، اما باید به این نکته توجه کرد که محبت و توجه شما را نیز از طریق بازی دریافت میکنند.

3.روزانه به صورت دوتا نیم ساعت مفید و با کیفیت برای آن ها زمان بگذارید. هنگام بازی با آن ها تمام توجه تان را به آن ها بدهید.

4.خوب است اگر رده سنی فرزندانتان بالای ۷ و زیر ۷ سال می باشد، علاوه بر بازی های دسته جمعی به صورت جداگانه هم برای آن ها زمان بگذارید.

بخوانید  سوال 411

5.یکی از آن نیم ساعت را به بازی حرکتی و هیجانی اختصاص دهید، زیرا هم باعث نشاط می شود، هم انرژی های نهفته آن ها تخلیه می شود.