اضطراب و ترس

نام مشاور : سرکار خانم حبیب پور

پرسش

پسر بچه یکسال نه ماهه ای دارم . علاقه زیاد بخوردن ناخن انگشت شست دارد. از داروخانه یک داروی گرفتن روی انگشتش میرزم تا نخوره اما انگاری از مزه این دارو خوش اومده یا عادی شده .باید چکار کنم؟

توصیف مسئله

با پسر ۱ سال و ۹ ماهه ای که ناخنش را می خورد ، چه باید کرد؟

ریشه

 1.  ناخن خوردن به صورت کلی، اگر چند بار تکرار شود یا گهگداری باشد، نباید خیلی نگران کننده باشد.
 2. معمولا چیزی که این جور کارهای بچه ها را ماندگار میکند، حساسیت نشان دادنِ والدین است؛ چرا که ما فکر می‌کنیم این کارها تا سالها با بچه‌ها می‌ماند، درصورتیکه اینطور نیست.
 3.  اگر ناخن خوردن مداوم است و با پرت کردن حواس از بین نمیرود، و اگر حساسیت زیاد نشان نداده ایم، ممکن است نشان دهنده ناراحتی یا اضطرابی در وجود بچه باشد.
 4.  شرایط زندگی در این دوره، قطعا پر از اضطراب است، پس نباید خیلی خودمان را ملامت کنیم. ولی توجه به شرایط ایجاد اضطراب، به بهتر مادری کردن ما کمک میکند. زندگی‌های آپارتمانی، نبود هم‌بازی، حساسیت‌های زیاد خانواده‌ها روی مسائلی مثل نظم، نجس، پاکی و … و سرعت تند زندگی‌ها، همه از عواملی هستند که می‌توانند کم‌ یا زیاد آرامش بچه ها را به هم بریزند.
 5.  آگاهی دادنهای زیاد، ترساندن بچه ها و انتظارات زیاد از حد هم معمولا باعث ایجاد نگرانی در بچه‌های کوچک می‌شود.
 6.  اتفاقهایی مثل بارداری یا مریضی مادر، به دنیا آمدن بچه جدید، عوض کردن خانه، از پوشک گرفتن زودهنگام، جدا کردن جای خواب وقتی کودک آماده نیست، ممکن است باعث آشفتگی کودک شود که منجر به کارهایی مثل ناخن خوردن میشود.
 7. نکته مهم و ریشه ای در این مسئله، باید نیازهای بچه ها به موقع پاسخ داده شود. ما با دیر پاسخ دادن یا بی توجهی کردن به آنها، باعث بروز واکنش های این چنینی می شویم. بیشتر خواسته های بچه ها در این سن منطقی است و باید به آنها پاسخ داد.
بخوانید  سوال 580

راهکارها

 1. درخواستهای کودک را زود جواب دهید. ما گاهی اوقات مشغولیت هایی داریم. وقتی کودکان ما را صدا می کنند و درخواستی دارند، دیر جواب می دهیم و باعث عصبانیت آنها می شویم.
 2. در طول روز شما و پدرش چند بار پسرتان را بغل کنید، ببوسید و به او اظهار علاقه کنید‌.
 3. بازیهای هیجانی خیلی برای کاهش اضطراب بچه ها مفید است. با هم در خانه بدوید، روی رختخوابها غلت بزنید و باهم شعر بخوانید.
 4. فعالیت‌ هایی مثل بازی با خمیر خوردنی ، آرد بازی و آب بازی را برایش فراهم کنید تا هم‌ سرگرم باشد و هم دستش مشغول شود.
 5. نسبت به نظم و نجس پاکی، تا حد امکان حساسیت نشان ندهید. بچه ها درکی از این مفاهیم پیچیده و انتزاعی ندارند.
 6. بهترین کار این است که دقت داشته باشید فرزندتان در چه شرایطی دست به این کار می‌زند. شناخت و تشخیص موقعیت‌ها به شما کمک می‌کند راحت‌تر شرایط را تغییر دهید.
 7. به هیچ وجه نباید هیچ گونه تذکری راجع به ناخن خوردن به فرزندتان بدهید . نه به صورت زبانی و نه با حرکات دست، سر و صورت. ‌هر عکس العملی از سوی ما، این عادتهای بچه ها را تشدید می کند و باعث ماندگاری آنها می شود.
 8. والدین لازم است ناخن های کودک را مرتب با ناخن گیر بگیرند و سوهان بکشند.
 9. سعی کنید شما به عنوان مادر با آرامش و خوشحالی وظایفتان را انجام دهید.